Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agilita
Název práce v češtině: Agilita
Název v anglickém jazyce: Agility
Klíčová slova: agility, testy, struktura výkonu, trénink
Klíčová slova anglicky: agility, test, performance structure, training
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2013
Datum zadání: 02.07.2013
Datum a čas obhajoby: 07.05.2014 14:30
Místo konání obhajoby: UD 1-2
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2014
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
agilita obecně - teorie, vývoj pohledu na agilitu
struktura výkonu v agility
testy agility
souvislost agility a ostatních pohybových schopností
tréninkové prostředk pro rozvoj agility
Seznam odborné literatury
web of science
www.sciencedirect.com
www.sponet.de
http://scholar.google.cz/
Předběžná náplň práce
agilita obecně - teorie, vývoj pohledu na agilitu
struktura výkonu v agility
testy agility
souvislost agility a ostatních pohybových schopností
tréninkové prostředk pro rozvoj agility
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK