Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza komunikačních aktivit turistické destinace Litomyšl
Název práce v češtině: Analýza komunikačních aktivit turistické destinace Litomyšl
Název v anglickém jazyce: The analysis of communication activities of turistic destination Litomyšl
Klíčová slova: Cestovní ruch, město Litomyšl, marketingová komunikace, komunikační aktivity destinace, turismus, propagace.
Klíčová slova anglicky: Travel Industry, City of Litomyšl, Marketing Communication, Communication Activities of Destination, Tourism, Promotion.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Nora Dolanská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2013
Datum zadání: 02.07.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: PhDr. Wadim Strielkowski, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Předmětem bakalářské práce Analýza komunikačních aktivit turistické destinace Litomyšl je analýza a deskripce komunikačních aktivit města Litomyšl. Práce se rovněž zabývá komunikačními aktivitami jiných subjektů zapojených do cestovního ruchu v dané oblasti. Cílem této práce je popsat prostředí turistické destinace a kriticky zhodnotit komunikační aktivity s pomocí analýzy SWOT. Na základě těchto informací bude vypracováno doporučení komunikačních aktivit do budoucna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of thesis Analysis of communication activities of touristic destination Litomysl is the analysis and description of communication activities of the city Litomysl. The thesis also deals with communication activities of other entities involved in the structure of tourism destination. The aim of this thesis is to describe the touristic destination and critically evaluate the communication activities. For this purpose, SWOT analysis will be used. At the end of the thesis, there will be some recommendation, which could improve marketing communication of the destination.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK