Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vydavatelství a nakladatelství - rozdíly a shody v předlistopadovém a polistopadovém období
Název práce v češtině: Vydavatelství a nakladatelství - rozdíly a shody v předlistopadovém a polistopadovém období
Název v anglickém jazyce: Publishers - differences and similarities in
Klíčová slova: vydavatelství, nakladatelství, vydavatel, nakladatel, periodická publikace, neperiodická publikace, kniha, mediální legislativa
Klíčová slova anglicky: publishing house, publisher, periodical, non-periodical publication, book, media legislation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2013
Datum zadání: 02.07.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Jednotlivá vydavatelství a nakladatelství se v historickém kontextu měnila podle politických režimů a zákonů. Samotné pojmy se s historickým vývojem také vyvíjely a ani v současnosti nejsou zcela přesně definovány. Cílem mé práce je deskriptivní metodou porovnat vývoj nakladatelství a vydavatelství v Československu od roku 1948 a následně v České republice od roku 1993 do roku 2012. Komparací konkrétních příkladů nakladatelství a vydavatelství poukážu na rozdíly a shody mezi těmito pojmy v různých obdobích historie a na současné vymezení těchto pojmů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK