Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce médií s neziskovými organizacemi na příkladu kauzy "Stromkaři" a mediální zpracování případu
Název práce v češtině: Spolupráce médií s neziskovými organizacemi na příkladu kauzy "Stromkaři" a mediální zpracování případu
Název v anglickém jazyce: Collaboration of media and non-profit institutions in the Tree Workers case and media portrayal of this case
Klíčová slova: Nezisková organizace, média, komunikace, Stromkaři, vykořisťování, medializace, neziskové téma, nastolování agendy
Klíčová slova anglicky: Non-profit institution, media, communication, Tree Workers Case, exploitation, medialization, non-profit topics, agenda setting
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2013
Datum zadání: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Oponenti: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se zaměřím na způsob mediálního zpracování kauzy „Stromkaři“ a na komunikaci novinářů se zástupci neziskových organizací. V kauze jde o vykořisťování cizinců v českých lesích. Pracovníci však za odvedenou práci nedostali zaplaceno, ubytování a strava byly také nedostatečné. Tato praxe se dotkla několika národnostních menšin. Případu se ujali právníci, kauzu pak veřejnosti otevřely neziskové organizace a média.
V první části práce kauzu „Stromkaři“ představím a přiblížím vývoj případu. Dále se budu věnovat spolupráci médií s neziskovými organizacemi. Pomocí rozhovorů s představiteli obou institucí zjistím v praktické části, jak spolu komunikují, kde jsou problémy či jaká jsou kritéria pro medializaci určitých témat. Rozhovory také ukáží, jak probíhá komunikace v případě „Stromkařů“. Nakonec budu analyzovat vybrané tištěné tituly. Cílem práce je zjistit způsob komunikace médií s neziskovými organizacemi v českém prostředí a analyzovat medializaci případu „Stromkaři“.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this bachelor thesis I will focus on process of the media coverage of the Tree Workers Case and with the communication between journalists and non-profit institutions. This case is about the labour exploitation of foreigners in Czech forests. The workers did not get paid and their accommodation as well as the food was insufficient. People from several national minorities were hurt by this practice. The case has been taken over by attorneys and it became public thanks to the work of non-profit institutions and the media.
In the first part the thesis introduces the case and shows the development in it, furthermore it brings up the issue of cooperation between non-profit institutions and the media. Using interviews with representatives from both sides the second part will describe the way they communicate, what would make it better and how medialization of non-profit stories looks like. Interviews will also show the communication in the Tree Workers Case, followed by the analysis of chosen printed newspapers and magazines.
The aim of this thesis is to discover the process of communication between journalists and non-profit institutions in the Czech media environment and to analyse the medialization of the Tree Workers Case.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK