Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hluk
Název práce v češtině: Hluk
Název v anglickém jazyce: Noise
Klíčová slova: Hluk, hudba, Gilles Deleuze, diference, Merzbow, transcendentální empirismus.
Klíčová slova anglicky: Noise, music, Gilles Deleuze, difference, Merzbow, transcendental empiricism.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2013
Datum zadání: 01.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V práci se hodlám zabývat problematikou šíření (především) hudebních zvuků skrze vnitřní i vnější prostředí a jejich vzájemnými vztahy. Cílem je analýza povahy pohybů, která je vlastní hudebním zvukům. Speciálně se pak text zaměří na příklad hluku jakožto mezní formy vnímání zvuku, obzvláště v oblasti hudby.
Seznam odborné literatury
Gilles Deleuze & Félix Guattari - Tisíc plošin, Praha, 2010John Cage - Silence - Praha, 2010Casey O'Calaghan - Sounds, Oxford 2007Ronald Bogue - Deleuze's Way: Essays in Transverse Ethics and Aesthetics, Ashgate 2007Pierre Boulez - Orientations, Harvard, Massachusets, 1986Alex Ross: The Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century, New York, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK