Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu vybraných témat inrormační politiky
Název práce v češtině: Online zpřístupnění kulturního dědictví v kontextu vybraných témat inrormační politiky
Název v anglickém jazyce: Providing online access to cultural heritage in context of selected issues of information politics.
Klíčová slova: Kulturní dědictví, Digitalizace, online zpřístupnění, informační politika Evropské unie, paměťové instituce
Klíčová slova anglicky: Cultural Heritage, Digitization, online access, information politics of European Union, memory institutions
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2013
Datum zadání: 01.07.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 01.08.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 01.08.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK