Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variation in expressing the past in "The Proceedings of the Old Bailey"
Název práce v češtině: Jazyková variace ve vyjadřování minulosti v soudních záznamech z Old Bailey ("The Proceedings of the Old Bailey")
Název v anglickém jazyce: Variation in expressing the past in "The Proceedings of the Old Bailey"
Klíčová slova: anglický jazyk historická lingvistika diachronie předpřítomný čas prostý minulý čas předminulý čas soudní záznamy z Old Bailey proces
Klíčová slova anglicky: English language historical linguistics diachrony present perfect past simple past perfect Old Bailey Proceedings trial
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2013
Datum zadání: 01.07.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2013
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jiřina Popelíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
The thesis will look into the variation in expressing pluperfect and perfect and into the changes that resulted in a shifted use of the perfective forms between the seventeenth and the twentieth century. From the residua of pluperfect in the past simple context, it seems that the nineteenth century adhered to some old patterns, which could be explored in the corpus of spoken and written English of the Old Bailey Proceedings. The findings might bring contextual clues of the changes that are suggested to happen mainly from the middle of the eighteenth century and that were mostly finished by the end of the nineteenth century.
Seznam odborné literatury
Bailey, Richard W. (1996) Nineteenth-century English. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Biber, Douglas et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Longman.

Denison, David (1993) English Historical Syntax: Verbal Constructions. London: Longman.

Quirk, Randoph, et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language.London: Longman.

Görlach, Manfred (1999) English in Nineteenth-century England: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Huddleston, Rodney D., and Pullum, Geoffrey K. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Kemenade, Ans van, and Los, Bettelou (2009) The Handbook of the History of English. Oxford: Wiley-Blackwell.

Lass, Roger (1999) The Cambridge History of the English Language, Vol. 3, 1476-1776. Cambridge: Cambridge University Press.

Leech, Geoffrey N. (1987) Meaning and the English Verb. London: Longman.

Romaine, Suzanne (1998) The Cambridge History of the English Language, Vol.4, 1776-1997. Cambridge: Cambridge University Press.

Visser, F. (1973) An Historical Syntax of the English Language, Part Three, Second Half, Syntactical units with two and with more verbs. Leiden: E. J. Brill.

Source
The Proceedings of the Old Bailey, 1674-1913.

http://www.oldbaileyonline.org/index.jsp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK