Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní styl pacientky s DM 2. typu
Název práce v češtině: Životní styl pacientky s DM 2. typu
Název v anglickém jazyce: Lifestyle diabetic 2nd type
Klíčová slova: diabetes mellitus, životní styl, chůze, obezita, pohybová aktivita
Klíčová slova anglicky: diabetes mellitus, lifestyle, walking, obesity, physical activity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2013
Datum zadání: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 18.09.2014 09:30
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS C116
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Oponenti: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je nastínit možnosti, jak zlepšit zdravotní stav pacientů
s nemocí diabetes mellitus 2. typu pomocí nefarmakologické léčby.
Dalším cílem je vytvoření a aplikace intervenčního pohybového programu.
Dále je nutné zhodnocení naměřených hodnot tělesných parametrů před a
po skončení intervence a formulace doporučení pro další postup u
nemocných NIDDM.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to outline alternatives how to improve medical condition of patients who suffer from diabetes mellitus 2nd type by non-pharmacological treatment. Another target is to create and application an intervention exercise program. It is also necessary to evaluate measured physical parameters plus to compare results before the beginning and after the termination of the intervention. Last but not least is important suggestion of recommendations for the future therapy of patients with NIDDM.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK