Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Násilná delikvence mládeže v ČR v porovnání ISRD-2 a ISRD-3
Název práce v češtině: Násilná delikvence mládeže v ČR v porovnání ISRD-2 a ISRD-3
Název v anglickém jazyce: Youth Violent Delinquency in the Czech Republic based on comparison of ISRD-2 and ISRD-3
Klíčová slova: delikvence mládeže, mládež, násilí, výzkum delikvence
Klíčová slova anglicky: juvenile delinquency, youth, violence, delinquency research
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2013
Datum zadání: 01.07.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2013
Datum a čas obhajoby: 01.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat delikvencí mládeže v komparaci dvou výzkumných šetření ISRD-2 a ISRD-3, prováděných v roce 2006 a 2013 Univerzitou Karlovou. Zaměřená bude na násilnou delikvenci, její vývoj v tomto období a aspekty jejího konání.
Seznam odborné literatury
ERB, Helmut H. Násilí ve škole a jak mu čelit. 1. vyd. Praha: Amulet, 2000. 126 s. Alfabet. ISBN80-86299-22-8.
Fighting for girls: new perspectives on gender and violence [online]. Albany: State University of New York Press, ©2010. SUNY series in women, crime, and criminology[cit. 2013-06-21]. Dostupné z:http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10574068.
MATOUŠEK, Oldřich a MATOUŠKOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 336 s.ISBN 978-80-7367-825-8.
MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 152 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2310-5.
PODANÁ, Zuzana a BURIÁNEK, Jiří. Česká mládež v perspektivě delikvence: (výsledky mezinárodního výzkumu ISRD-2). [Praha]: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007. 78, 24 s. ISBN 978-80-86284-68-2.
PODANÁ, Zuzana. Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 183 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 7/2011. ISBN 978-80-86729-68-8.
Přehled znalostí o násilí mezi mládeží: trendy, strategie a reakce v členských státech EU. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2006. 126 s. Prameny.ISBN80-7338-049-8.
QUAY, Herbert C., ed. Handbook of juvenile delinquency. New York: Wiley, ©1987. xii, 480 s. A Wiley-Interscience publication. Wiley series on personality processes.ISBN 0-471-81707-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK