Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konvergence České republiky k Evropské unii
Název práce v češtině: Konvergence České republiky k Evropské unii
Název v anglickém jazyce: Convergence of the Czech Republic to the European Union
Klíčová slova: Evropská unie, fondy EU, čerpání prostředků, nominální konvergence, reálná konvergence
Klíčová slova anglicky: European Union, EU funds, drawing of financial resources, nominal convergence, real convergence
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.06.2013
Datum zadání: 29.06.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2014
Oponenti: Mgr. Jakub Černoch
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK