Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mytologie heterosexuálního vztahu - vybrané kapitoly z české beletrie od šedesátých let minulého století až po současnost
Název práce v češtině: Mytologie heterosexuálního vztahu - vybrané kapitoly z české beletrie od šedesátých let minulého století až po současnost
Název v anglickém jazyce: Mythology of Heterosexual Relationship - Selected Chapters from Czech fiction from the 60's of the last century until now
Klíčová slova: psychoanalýza, povinná heterosexualita, poststrukturalismus, česká literatura
Klíčová slova anglicky: psychoanalysis, compulsory heterosexuality, poststructuralism, Czech literature
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havelková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2013
Datum zadání: 28.06.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK