Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Validace metody High Resolution Melting (HRM) pro účely DNAdiagnostiky; mutační analýza genu cystické fibrózy a vybraných kandidátních genů u mužské infertility
Název práce v češtině: Validace metody High Resolution Melting (HRM) pro účely DNAdiagnostiky; mutační analýza genu cystické fibrózy a vybraných kandidátních genů u mužské infertility
Název v anglickém jazyce: Validation of High Resolution Melting (HRM) for the purpose of DNA diagnostics: mutation analysis of the cystic fibrosis gene and selected candidates genes of male intertility
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biologie a lékařské genetiky (13-716)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Milan Macek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2013
Datum zadání: 05.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2013
Datum a čas obhajoby: 23.04.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:05.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.04.2013
Oponenti: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
  prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK