Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molecular-Genetic Study of Polygenic Diseases with a Special Focus on Diabetes Mellitus
Název práce v češtině: Molekulárně-genetické studie polygenních nemocí se zaměřením na diabetes
mellitus
Název v anglickém jazyce: Molecular-Genetic Study of Polygenic Diseases with a Special Focus on
Diabetes Mellitus
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: RNDr. Emanuel Žďárský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2007
Datum zadání: 07.02.2007
Datum a čas obhajoby: 02.07.2008 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2008
Oponenti: prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
  prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK