Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fluorescenčních produktů v mitochondriích po napadení volnými radikály
Název práce v češtině: Studium fluorescenčních produktů v mitochondriích po napadení volnými radikály
Název v anglickém jazyce: The study of fluorescent products in the mitochondria after an attack by free radicals
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (13-999)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2012
Datum zadání: 22.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2013
Datum a čas obhajoby: 21.03.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.03.2013
Oponenti: prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
  RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jana Novotná, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK