Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženy klaviristky na Pražské konzervatoři v období prvej republiky
Název práce v jazyce práce (slovenština): Ženy klaviristky na Pražské konzervatoři v období prvej republiky
Název práce v češtině: Ženy klavíristky na Pražské konzervatoři v období první republiky
Název v anglickém jazyce: Women Pianists at the Prague Conservatory during the First Czechoslovak Republic
Klíčová slova: klaviristky, Pražská konservatoř, prvá Československá republika, ženské vzdelávanie
Klíčová slova anglicky: female pianists, Prague Conservatoire, the First Czechoslovak Republic, female education
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav hudební vědy (21-UHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2013
Datum zadání: 27.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Marta Ottlová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Tereza Havelková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práca sa zameria na otázky týkajúce sa štúdia žien v klavírnom oddelení Pražské konzervatoře v období prvej republiky. Bude pracovať s prameňmi uloženými v archíve Pražské konzervatoře, Archíve hlavního města Prahy a ďalších inštitúcií. Tieto pramene sa týkajú počtu žien v rôznych typoch štúdia (stredná škola, Majstrovská škola, pedagogické oddelenie), priebehu ich štúdia, klasifikácie a kritické reakcie na ich školské vystúpenia z dobovej tlače (uložených mimo iného vo výstrižkovej knihe Pražské konzervatoře).
Seznam odborné literatury
BLAŽEK, Vlastimil. Sborník na pamět 125 let konservatoře hudby v Praze. Praha: Vyšehrad, 1936.
BOWERS, Jane a Judith TICK (Eds.). Women Making Music: The Western Art Tradition 1150-1950. University of Illinois Press, 1987.
HOLCKNECHT, Václav (Ed.). 150 let Pražské konzervatoře. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961.
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Praha: Libri, 2003.
MÜLLER, Melissa a Reinhard PIECHOCKI. Alice Herzová-Sommerová: rajská zahrada uprostřed pekla : život v jednom století. Vyd. 1. V Praze: Rybka, 2009.
NEULS-BATES, C. (Ed.).Women In Music. Northeastern University Press, 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK