Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Corporate Taxation, Tax Evasion, and Tax Design
Název práce v češtině: Corporate Taxation, Tax Evasion, and Tax Design
Název v anglickém jazyce: Corporate Taxation, Tax Evasion, and Tax Design
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2013
Datum zadání: 27.06.2013
Datum a čas obhajoby: 03.07.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.07.2013
Oponenti: Prof. Viktor Steiner, Ph.D.
  Peter Egger
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK