Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj mapových dovedností v dějepisu, matematice a biologii
Název práce v češtině: Rozvoj mapových dovedností v dějepisu, matematice a biologii
Název v anglickém jazyce: Map skills' development in history, mathematics and biology
Klíčová slova: mapa, rozvoj mapových dovedností, dějepis, matematika, biologie, analýza učebnic, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky: map, map skills' development, history, mathematics, biology, analysis of textbooks, questionnaire survey
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2013
Datum zadání: 25.06.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK