Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pátý Bentham
Název práce v češtině: Pátý Bentham
Název v anglickém jazyce: The Fifth Bentham
Klíčová slova: Bentham|Utilitarismus|psychologie|ontologie|etika
Klíčová slova anglicky: Bentham|Utilitarianism|psychology|ontology|ethics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. James Hill, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2013
Datum zadání: 24.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2013
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Jakub Jirsa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se věnuje rekonstrukci Benthamova myšlení v oblasti etiky na základě standardních primárních textů rozšířených o manuskripty z Projektu Bentham**. Dále je práce zaměřena na dobovou recepci Benthama, kterou na kontinentu a v Jižní Americe zprostředkoval Étienne Dumont a nakonec se pokouší o aplikaci Benthamova přístupu na „dnešní“ společenská morální témata, která jsou ovšem nepříliš liší od těch z 18. a 19. století.Mezi hlavní cíle práce patří ukázat, že Bentham byl konzistentní a plodný originální myslitel, který přispěl filosofii více než heslem „co možná největšího štěstí co možná největšího počtu lidí“, dále zavedení české terminologie k Benthamovu dílu, vymezení etiky za pomocí její aplikace v hraničních disciplínách a na konec vztah pozdějších utilitaristů k otci zakladateli.Jedním z výstupů budou návrhy na řešení dobových otázek (např. vztahu církve jako morálního arbitra, otázky homosexuality nebo zahrnutí zvířat do sféry morálního posuzování jako další relevantní cítící bytosti) obohacených o myšlenkové experimenty v etice řešené dle Benthamova postupu. Klíčovým motivem je založení a povaha etických soudů na principu užitečnosti. Benthamův felicific calculus se ukáže nejen jako princip morálky ale jako obecné pravidlo racionálního rozhodování, totiž utrpení a potěšení bude užíváno jako „měna“ při morálním rozhodování i správě společnosti. Dle Benhama etické myšlení představuje pevný bod, užívaný pro pohnutí světem skrze politiku a právo.*vysvětlivka: odkaz na Schofieldovu koncepci prvního až čtvrtého Benthama v závislosti na tom, z jakého časového období, zeměpisné polohy a vzdělání interpret vychází.** informace o projektu, který vydává Benthamovy rukopisy, reviduje collected works atd. (http://www.ucl.ac.uk/Bentham-Project/about/brit_acad_rev)
Seznam odborné literatury
Prameny:" Bentham Project "BENTHAM. The Collected Works of Jeremy BenthamBENTHAM. A Fragment on Government.BENTHAM. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.BENTHAM. Deontology together with A Table of the Springs of Action and Article on Utilitarianism.Sekundární literatura:HOCUTT. Was Bentham a Utilitarian? in Canadian journal of Political Science, vol. 38, no. 3 (sep, 2005), pp. 697-717.HARRISON. Bentham. London: Routledge, 1999.SCHOFIELD. Utility nad Democracy. OUP, 2006.LYONS. In the Interest of the Governed. OUP, 2003.SCHOFIELD: Bentham: A Guide for Perplexed. London: Continuum, 2009.HART. Essays on Bentham: Jurisprudence and political theory. Oxford: Claredon press, 1983.GROTE, J. An examination of the utilitarian philosophy. Cambridge: Deighton Bell and Co., 1870.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK