Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monetary policy regime through the lense of New Keynesian DSGE model : case of Mongolia
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Monetary policy regime through the lense of New Keynesian DSGE model : case of Mongolia
Klíčová slova: Otevřená ekonomika, Měnová politika, New Kyenesian modelu
Klíčová slova anglicky: Open economy, Monetary policy, New Kyenesian model
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Aleš Maršál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2013
Datum zadání: 21.06.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: PhDr. Marek Rusnák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tento dokument prezentuje optimální měnovou politiku pro mongolskou ekonomiku s využitím modelu DSGE kalibrovaného pro málo otevřené ekonomiky. Hlavním výsledkem studie je, že nejlepším režimem měnové politiky, ve vztahu k poklesu blahobytu, je pro centrální banku Mongolska (BoM) domácí inflace podle Taylorova pravidla. Výsledek analýzy blahobytu naznačuje, že by BoM měla uvážit nejen CPI inflaci, ale i mezera výstupu ve výstupech s cílem zlepšit životní podmínky domácností v ekonomice. Na druhé straně, pevný kurzový režim nastolený měnovou radou by mohl být pro mongolskou ekonomiku velmi škodlivý vzhledem k tomu, že se domácí ekonomika stává méně stabilní ve srovnání s ostatními režimy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper identifies an optimal monetary policy rule using a calibrated small open economy DSGE model for Mongolian economy. The main result of this study is that domestic inflation-based Taylor rule is the best monetary policy regime for the Central bank of Mongolia (BoM) in terms of welfare loss. Therefore, the result of welfare analysis suggests that BoM should consider not only CPI inflation but also output gap in order to improve household welfare in economy. On the other hand currency board with fixed exchange rate regime could be very harmful to the Mongolian economy because it makes domestic economy more unstable in comparison to the other regimes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK