Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korpusová analýza faktorů sémantické interpretace francouzského gérondivu
Název práce v češtině: Korpusová analýza faktorů sémantické interpretace francouzského gérondivu
Název v anglickém jazyce: A corpus analysis of the semantic interpretation factors of the French gérondif
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Loucká, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2013
Datum zadání: 24.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.06.2013
Datum a čas obhajoby: 14.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK