Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Behavioral economics and motivating patients to take care about their health: the case of hemodialysis patientes
Název práce v češtině: Behaviorální ekonomie a motivace pacientů k péči o zdraví:
případ pacientů na hemodialýze
Název v anglickém jazyce: Behavioral economics and motivating patients to take care about their health:
the case of hemodialysis patientes
Klíčová slova: behaviorální ekonomie adherence pacientů prediktory hemodialýza intervence
Klíčová slova anglicky: behavioral economics patient adherence predictors hemodialysis intervention
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Henrieta Tulejová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2013
Datum zadání: 21.06.2013
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 09:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Oponenti: PhDr. Lucie Bryndová
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK