Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Bidding patterns in public procurement auctions
Název práce v češtině: Strategické chování při podání nabídek ve veřejných zakázkách
Název v anglickém jazyce: Bidding patterns in public procurement auctions
Klíčová slova: public procurement, auction theory, bidding
Klíčová slova anglicky: public procurement, auction theory, bidding
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2013
Datum zadání: 20.06.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: PhDr. Jan Soudek
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je tvorba modelu pro analýzu a následná analýza vzorců strategií a přihazování u soutěží k veřejným zakázkám, pomocí agent-based modelu. Analýza zahrnuje vliv stávajících zákonů o veřejných zakázkách a zároveň se soustředí na různé typy legislativy a trhů a z nich vyplývající chování.


Metodologie
K analýze soutěží k veřejným zakázkám bude využito multiple-agents modelu pro popsání chování zadavatelů a zájemců o veřejnou zakázku. Technická stránka modelu bude řešena za použití dostupných programovacích jazyků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this thesis is an creating a model for analysis and analyzing of bidding patterns and strategies in auctions for procurement contracts using agent based modelling. It will also incorporate the effects of current procurement laws on the bidding strategies. The research will focus on various types of legislature and markets and resulting behaviours.Methodology:
In order to provide the analysis of procurement auctions, the research will use multiple-agents model to describe auctioneers' and bidders' behaviours. The technical side of the modelling will be done using available programming languages.Hypotheses:
1. Rules of the procurement auction, chosen by the auctioneer, have impact on the outcome of an auction.
2. Corruption is a factor that needs to be taken into account when analysing bidding strategies.
3. The decision whether to bid at all plays an important role in procurement auctions.Outline:
1. Introduction
2. Overview of current legislature
3. Design of the model
4. Analysis of the model and its outcomes
5. ConclusionCore literature:

1. European Parliament and of the Council (2004): “Directive 2004/18/EC of
the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordina-
tion of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts
and public service contracts.” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:EN:PDF
2. Czech Republic (2012): “Novela zákona o veřejných zakázkách.” http://www.mmr.cz
/CMSPages/GetFile.aspx?guid=161304f0-672f-4db9-8662-7644b3d1dd4a , Ministry of
regional development CZ
3. Shehory, O.& A. Sturm (2001): Evaluation of modeling techniques for agent-based
systems Agents
4. Czech Republic
(2011): “Zákon o veřejných zakázkách.” Ministry of regional
development CZ
5. Krishna, V. (2009): “Auction theory.” Academic press
6. Vickrey, W (1961): Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders.
The Journal of finance 16(1): pp. 8–37.
7. Tesfatsion, W & K. L. Judd (2006): Handbook of computational economics: agent-
based computational economics, volume 2. Elsevier.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK