Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gravity model for Czech Republic - Test of the effects of indirect trade
Název práce v češtině: Gravity model for Czech Republic - Test of the effects of indirect trade
Název v anglickém jazyce: Gravity model for Czech Republic - Test of the effects of indirect trade
Klíčová slova: gravity model, indirect trade, trade in value added, Czech Republic, Poisson regression, panel data
Klíčová slova anglicky: gravity model, indirect trade, trade in value added, Czech Republic, Poisson regression, panel data
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2013
Datum zadání: 20.06.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK