Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Topografická anatomie retroperitonea ve vztahu k cévnímu a míznímu systému
Název práce v češtině: Topografická anatomie retroperitonea ve vztahu k cévnímu a míznímu systému
Název v anglickém jazyce: Topographical anatomy of the retroperitoneum and its blood vessels and lymphatics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav anatomie 3. LF UK (12-ANAT)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2007
Datum zadání: 09.05.2007
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 12:30
Místo konání obhajoby: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
  doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK