Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Macro Stress Testing on Credit Risk of banking sectors in PIIGS countries
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Macro Stress Testing on Credit Risk of banking sectors in PIIGS countries
Klíčová slova: stress-testing, banks, financial stability
Klíčová slova anglicky: stress-testing, banks, financial stability
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adrian Babin, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2013
Datum zadání: 20.06.2013
Datum a čas obhajoby: 24.09.2014 11:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2014
Oponenti: Mgr. Adriána Lelovská
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK