Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace dětí s diabetem do společnosti se zaměřením na vzdělávání
Název práce v češtině: Integrace dětí s diabetem do společnosti se zaměřením na vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The social intergation of children with diabetes with respect to educational process
Klíčová slova: diabetes mellitus, inzulín, glukóza
Klíčová slova anglicky: diabetes mellitus, insulin, glucose
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2013
Datum zadání: 19.06.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předkládáná diplomová práce se zabývá integrací dětí s diabetem do společnosti se zaměřením na vzdělání. Hlavním cílem této práce je upozornit na problémy a situace, se kterými se musí každodenně potýkat mnoho dětských pacientů s diabetem I. typu. Projekt by měl naučit spolužáky touto nemocí postižených dětí, jak svým spolužákům pomoci při některých komplikacích jejich onemocnění. Teoretická část práce je podkladem pro samotný projekt a praktická část se zabývá samotným projektem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The presented diploma work deals with the integration of children with diabetes in the company with a focus on education. The main objective of this work is to highlight the problems and situations with which it must contend daily pediatric patients with type I. diabetes. The project should teach classmates disabled children, how his friends help some complications of their disease. The theoretical part of work in the basis for the project itself and the practical part deals with both the project itself.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK