Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vztah mezi deflací a recesí v Japonsku za poslední dvě dekády
Název práce v češtině: Vztah mezi deflací a recesí v Japonsku za poslední dvě dekády
Název v anglickém jazyce: Dependency between Deflation and Recession in Japan over the Past Two Decades
Klíčová slova: Deflace, Japonsko, recese, stagnace, CPI, HDP
Klíčová slova anglicky: Deflation, Japan, recession, stagnation, CPI, GDP
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ryska
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2013
Datum zadání: 18.06.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: Mgr. Václav Franče, M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Atkeson, A., Kehoe, P. (2004). Deflation and depression: Is there an empirical link?
American Economic Review 94(2): 99-103

Bordo, M.D., Redish, A. (2003). Is deflation depressing? Evidence from the classical gold
standard. National Bureau of Economic Research, working paper 9520.

Guerrero, Federico & Parker, Elliott, 2006. "Deflation and recession: Finding the empirical link," Economics Letters, Elsevier, vol. 93(1), pages 12-17, October.

Bernanke, BenS. (2002), “Deflation:MakingSure “It”Doesn’tHappenHere,” remarks before theNational
Economists’ Club, November 21st, 2002.

Krugman, Paul (1998), "It's Baaack! Japan's Slump and the return of the Liquidity Trap,". Brookings Papers on Economic Activity 2:1998.

Fisher, I. (1933). The debt-deflation theory of Great Depressions. Econometrica 1, October:
337-357

Gylfason, G., Herbertsson, H. (2001). Does inflation matter for growth? Japan and the
World Economy 13(4): 405-428.

Ahearne, Alan, Joseph Gagnon, Jane Haltmaier, Steve Kamin, and others, "Preventing Deflation: Lessons from Japan's Experiences in the 1990s," Board of Governors, International Finance Discussion Paper No.729, June 2002
Předběžná náplň práce
Práce zkoumá závislost mezi depresí a deflací v Japonsku v posledních zhruba dvaceti letech. Nejprve popisuje několik klíčových faktů o deflaci a situaci v Japonsku v posledních dvou dekádách. Poté popisuje data, podle kterých se závislost zkoumala, a metodu použitou k jejich interpretaci. Následně je využito metod lineární regrese k vyvození závěru, zda existuje vztah mezi výskytem deflace a depresí v dané ekonomice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK