Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava modulátorů cholinesteras a cholinergních receptorů
Název práce v češtině: Příprava modulátorů cholinesteras a cholinergních receptorů
Název v anglickém jazyce: Preparation of modulators of cholinesterases and cholinergic receptors
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2013
Datum zadání: 18.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.06.2013
Datum a čas obhajoby: 30.04.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2013
Oponenti: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK