Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory negativně ovlivňující funkční výsledky a mortalitu seniorů operovaných p ro zlomeninu proximálního femuru: jejich identifikace a význam pro prevenci
Název práce v češtině: Faktory negativně ovlivňující funkční výsledky a mortalitu seniorů operovaných p
ro zlomeninu proximálního femuru: jejich identifikace a význam pro prevenci
Název v anglickém jazyce: Factors with negative impact on functional outcome and mortality in elderly pati
ens treated surgically for proximal femoral fracture: their identification and r
elevance for prevention
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2007
Datum zadání: 02.02.2007
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
  prof. MUDr. David Jahoda, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK