Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv texilních vzorů z Egejské oblasti na výzdobu egypských hrobek 18. dynastie
Název práce v češtině: Vliv texilních vzorů z Egejské oblasti na výzdobu egypských hrobek 18. dynastie
Název v anglickém jazyce: The influence of Aegean textile patterns on decoration of 18th dynasty Egyptian tombs
Klíčová slova: textil, ornament, vzory, obchod, dekorace, hrobky, Kréta, Egypt
Klíčová slova anglicky: textile, ornament. patterns, trade, decoration, tombs, Crete, Egypt
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2013
Datum zadání: 15.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2014
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat vztahy mezi Egejskou oblastí a Egyptem v období 18. dynastie, a to na základě ornamentálních motivů zobrazených textílií a motivů v egyptských hrobkách. Budou zahrnuty jak ikonografické prameny z obou zkoumaných oblastí, tak prameny písemné, a to i ugaritské a akkadské, ve kterých by se měly nacházet informace vztahující se k obchodu s touto komoditou.
Seznam odborné literatury
BARBER E., Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages, with Special Reference to the Aegean, 1991
BARBER E., Aegean Ornaments and Designs in Egypt, Aegeum 18, 1998, 13-17
DAVIES W. V., SCHOFIELD L. (eds.), Egypt, The Aegean and the Levant: Interconnections in the Second Millennium BC, 1995
HÄGG R., MARINATOS N. (eds.), Minoan Thalassocracy: Myth and Reality, 1984
WACHSMANN S., Aegeans in the Theban tombs, Orientalia Lovaniensia Analecta 20, 1987
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK