Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kulturní dějiny vybraných segmentů každodennosti. Kult Absintu: Absint v kultuře
Název práce v češtině: Kulturní dějiny vybraných segmentů každodennosti. Kult Absintu: Absint v kultuře
Název v anglickém jazyce: Cultural history of selected segments of Everyday Life. Cult of Absinth: Absinth in culture
Klíčová slova: absint, umění, kultura, rituál, alkohol, absintismus, alkoholismus, thujon
Klíčová slova anglicky: absinthe, art, culture, ritual, alcohol, absinthism, thujone
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2013
Datum zadání: 16.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student zpracuje kulturně historickou studii, jejímž předmětem bude kulturní rozměr konzumace absintu, jeho výroba a příprava. Zaměří se na kulturní historii nápoje, události, které jeho vznik a existenci provázely, a na mýty spojené s absintem. Součástí práce bude i analýza obrazu absintu ve výtvarném umění, filmu a jeho vlivu na hudbu.
Seznam odborné literatury
ADAMS, Jad. Hideous Absinthe: A History of Devil in a Bottle. University of Wisconsin Press, 2004. 294 S. ISBN 978-1845116842.
BAKER, Phil. Absint. Praha: Volvox globator, 2005. 226 S. ISBN 80-7207-577-2.
BAKER, Phil. The book of absinthe: A cultural history. New York: Grove Press, c2001, vii, 296 p. ISBN 08-021-3993-0.
BARNABY, Conrad. Absinthe: History in a Bottle. San Francisco: Chronicle Books, 1997. 172 S. ISBN 0811816508.
LANIER, Doris. Absinthe, the cocaine of the nineteenth century: A history of the hallucinogenic drug and its effect on artists and writers in Europe and the United States. Jefferson: McFarland, c1995, ix, 185 p. ISBN 08-995-0989-4.
NATHAN-MAISTER, David. The Absinthe Encyclopedia. [S.l.]: Oxygenee Ltd, 2009. 364 S. ISBN 0955692113.
PATOČKA, Jiří a Bohumil PLUCAR. Pharmacology and toxicology of absinthe. Journal of applied biomedicine. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2003−present, s. 199−205. ISSN 1214-021x. ISNN1214-0287.
SOVINOVÁ, Hana; CSÉMY, Ladislav. Kouření cigaret a pití alkoholu v České republice. I Vyd. 1. Praha: Státní Zdravotní ústav, 2003. 96 S. ISBN 80-7071-230-9.
WITTELS, Betina J., Robert HERMESCH a T. A. BREAUX. Absinthe, sip of seduction: a contemporary guide. Rev. ed. Golden: Speck Press, c2008, xv, 127 p. ISBN 978-193-3108-216.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK