Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of selected molecules in biologic behaviour of human breast cancer
Název práce v češtině: Role vybraných markerů v biologickém chování karcinomu mléčné žlázy
Název v anglickém jazyce: The role of selected molecules in biologic behaviour of human breast cancer
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav patologie 3. LF UK a FNKV (12-PATO)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2007
Datum zadání: 26.01.2007
Datum a čas obhajoby: 14.11.2013 12:00
Místo konání obhajoby: Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:13.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.11.2013
Oponenti: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
  doc. MUDr. Zdeněk Kinkor, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK