Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Use of Symbolism in Selected Works of William Golding
Název práce v češtině: Symbolismus ve vybraných dílech Williama Goldinga
Název v anglickém jazyce: Use of Symbolism in Selected Works of William Golding
Klíčová slova: William Golding, symbolismus, alegorie, symbol, psychoanalýza, Ztroskotání Christophera Martina, Věž, Dvojí jazyk
Klíčová slova anglicky: William Golding, symbolism, allegory, symbol, psychoanalysis, Pincher Martin, The Spire, The Double Tongue
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.06.2013
Datum zadání: 10.11.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 09:15
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Baker, James R. and Ziegler, Arthur P. (eds.) William Golding’s Lord of the Flies: Casebook edition. New York: Penguin Group, 1987.
Bayley, John. The Power of Delight. London: Duckworth, 2005.
Crawford, Paul. Politics and history in William Golding: the world turned upside down. Columbia: University of Missouri Press, 2002.
Dickson, L. L. The Modern Allegories of William Golding. University of South Florida. 1990.
Kinkead Weekes, Mark, and Ian Gregor. William Golding: A Critical Study. London: Faber and Faber, 1984.
McCaron, Kevin. William Golding. Plymouth : Northcote House, 1994.
Redpath, Philip. William Golding. A structural reading of his fiction. Exeter: A. Wheaton & Co. Ltd., 1986.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to explore various use of symbolism in the works of William Golding. The main attention is aimed at 3 novels written in different periods of the author’s life (Pincher Martin, The Spire and The Double Tongue) to discover influences and sources of inspiration behind Golding’s works. The specific topics and examples will be discussed in a practical part of the work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK