Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cross-Lingual Information Retrieval in the Medical Domain
Název práce v češtině: Vícejazyčné vyhledávání informací v oblasti medicíny
Název v anglickém jazyce: Cross-Lingual Information Retrieval in the Medical Domain
Klíčová slova: vyhledávání informací, strojový překlad
Klíčová slova anglicky: information retrieval, machine translation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2013
Datum zadání: 30.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2013
Datum a čas obhajoby: 30.09.2020 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:16.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2020
Oponenti: Allan Hanbury
  Tomáš Kliegr
 
 
Zásady pro vypracování
Vícejazyčné vyhledávání informací
Seznam odborné literatury
Hull, D. & Grefenstette, G. 1996. Querying across languages: A dictionary-based approach to
multilingual information retrieval. In: Proceedings of the 19th ACM SIGIR Conference: 49-57.

Oard, D. & Dorr, B. 1996. A survey of multilingual text retrieval. Technical Report UMIACS-TR-96-19.
University of Maryland, Institute for Advanced Computer Studies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK