Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zlomeniny lopatky: Klinická anatomie, radiodiagnostika, klasifikace – význam pro operační léčbu
Název práce v češtině: Zlomeniny lopatky: Klinická anatomie, radiodiagnostika, klasifikace – význam pro operační léčbu
Název v anglickém jazyce: Scapular fractures: Clinical anatomy, radiodiagnostics, classification-it's importance for operative treatment
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-ORTO)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2007
Datum zadání: 26.01.2007
Datum a čas obhajoby: 17.02.2014 14:00
Místo konání obhajoby: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:13.01.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2014
Oponenti: prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D.
  prof. MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.
 
 
Konzultanti: MUDr. Vladimír Frič, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK