Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uchváceni odpadem: etnografická studie nejen okolo velkoobjemového kontejneru
Název práce v češtině: Uchváceni odpadem: etnografická studie nejen okolo velkoobjemového kontejneru
Název v anglickém jazyce: Captived by Waste: An Ethnographic Study of the Activities Not Only Around the Bulk Container
Klíčová slova: velkoobjemový kontejner, vyhazování, odpad, znovuvyužití, hodnota, recyklace, multi-sited ethnography
Klíčová slova anglicky: bulk container, disposession, waste, reusing, value, recyclation, multi-sited ethnography
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2013
Datum zadání: 12.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.06.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V diplomové práci se hodlám zaměřit na dění spjaté s velkoobjemovými sběrnými kontejnery v Praze. Ty jsou pravidelně rozmisťovány jednotlivými městskými částmi na předem určených veřejných místech (parkoviště, rohy ulic) a jsou určeny jako odkladiště rozměrnějšího odpadu. Předmětem zkoumání budou aktivity, které zde lidé vyvíjejí ve spojitosti s vyhazováním věcí, a také jak lidé, kteří tato místa obcházejí, aby si z nich něco odnesli, s nalezenými věcmi dále nakládají. Dále se zaměřím na samotnou cestu starých vyřazených věcí, jejich proudění a proměny jejich materiality a významů v závislosti na vnímání minulých či budoucích majitelů a jejich zacházení s nimi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK