Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Exchange Rate Pass-Through in Central and Eastern Europe
Název práce v češtině: Promítání měnového kurzu ve střední a východní Evropě
Název v anglickém jazyce: The Exchange Rate Pass-Through in Central and Eastern Europe
Klíčová slova: směnné kurzy, spotřebitelské ceny, heterogenní panelová kointegrace, pooled mean group, mean group
Klíčová slova anglicky: exchange rate pass-through, pooled mean group, mean group, heterogeneous panel cointegration
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2013
Datum zadání: 10.06.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: ies
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: PhDr. Mgr. Martina Jašová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK