Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha imunitního systému u kolorektálního a ovariálního karcinomu
Název práce v češtině: Úloha imunitního systému u kolorektálního a ovariálního karcinomu
Název v anglickém jazyce: The role of the immune system in colorectal and ovarian cancer
Klíčová slova: kolorektální karcinom, K-ras, tumor-infiltrující lymfocyty, ovariální karcinom, regulační T lymfocyty, Th17 lymfocyty
Klíčová slova anglicky: colorectal cancer, KRAS, tumor-infiltrating lymphocytes, ovarian cancer, regulatory T cells, Th17 lymphocytes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (13-371)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2013
Datum zadání: 04.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Oponenti: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK