Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Was heißt Ontographie?Das Modellieren und Erleben von Denk- und Wirklichkeitsformen am Beispiel der Philosophie Heinrich Rombachs
Název práce v jazyce práce (němčina): Was heißt Ontographie?Das Modellieren und Erleben von Denk- und Wirklichkeitsformen am Beispiel der Philosophie Heinrich Rombachs
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: What Means Ontography? The Modelling and Experience of Forms of Thinking and Reality Using the Example of the Philosophy of Heinrich Rombach
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: prof. Dr. Georg Stenger, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK