Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Unwirklichkeit und Bildbewusstsein: Die Entstehung einer neuen phänomenologischen Methode in der Dissertation Eugen Finks
Název práce v jazyce práce (němčina): Unwirklichkeit und Bildbewusstsein: Die Entstehung einer neuen phänomenologischen Methode in der Dissertation Eugen Finks
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Unreality and Consciousness of Image: the Emergence of a New Phenomenological Method in Eugen Fink’s Dissertation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: Dr. phil. habil. Hans Rainer Sepp, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2012
Datum zadání: 01.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK