Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molecular biomarkers related to DNA damage and repair: their role in carcinogenesis, patients' treatment and monitoring
Název práce v češtině: Molekulární biomarkery související s poškozením a opravou DNA: jejich role v procesu karcinogeneze, léčbě a monitorování pacientů
Název v anglickém jazyce: Molecular biomarkers related to DNA damage and repair: their role in carcinogenesis, patients' treatment and monitoring
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavel Vodička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2013
Datum zadání: 10.06.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2020 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2020
Oponenti: RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
  prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK