Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam dobrovolnictví při práci v salesiánské oratoři v Mexiku
Název práce v češtině: Význam dobrovolnictví při práci v salesiánské oratoři v Mexiku
Název v anglickém jazyce: The Importance of Volunteering Work at the Salesian Oratory in Mexico
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2013
Datum zadání: 07.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK