Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regional Unemployment Analysis: Case of the Czech Republic
Název práce v češtině: Krajské míry nezaměstnanosti v České republice
Název v anglickém jazyce: Regional Unemployment Analysis: Case of the Czech Republic
Klíčová slova: Regionální Nezaměstnanost, NAIRU, Hypothéza hysterie, Disperze
Klíčová slova anglicky: Regional Unemployment, NAIRU, Hysteresis Hypothesis, Disparity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Matějů, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2013
Datum zadání: 06.06.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: Mgr. Daniel Šopov, M.Sc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je srovnat rozdělení míry nezaměstnanosti pro jednotlivé kraje v ČR za období od roku 1993 do roku 2010. K porovnávání těchto funkcí se používá hned několik metod, nicméně v této práci se budu věnovat pouze dvěma z nich, a to váženému měření relativní disperze a váženému měření absolutní disperze (David Gruen, Bonnie Li, Tim Wong; 2012). Obě metody nejprve teoreticky popíši a porovnám jejich význam a následně pomocí nich vypočítám, jak se vyvíjí disperze v míře nezaměstnanosti v ČR. V druhé části ověřím, zda i pro Českou republiku platí pozitivní korelace mezi národní mírou nezaměstnanosti a disperzí, tak jak ukazují studie ze zahraničí (Robert Dixon a Muhammad Mahmood; 2007). Následně v třetí části bakalářské práce se na základě vypočtu relativní a absolutní disperze pokusím pomocí regresního modelu odhadnout dlouhodobě stabilní hodnoty krajské míry nezaměstnanosti, tj. takové míry nezaměstnanosti ke které ekonomika v každém kraji konverguje (Ron Martin; 1997).

Literatura:
Robert Dixon a Muhammad Mahmood; (2007); Unemployment Rate Dispersion in Melbourne: The Regional Dimension, The University of Melbourne
David Gruen, Bonnie Li, Tim Wong; (2012); Unemployment disparity across regions; Economic Roundup; issue 2
Ron Martin; (1997); Regional Unemployment Disparities and Their Dynamics; Regional Studies 31:3, 237-252.
Roberto Bande, Marika Karanassou; (2007); Labour market flexibility and regional unemployment rate dynamics: Spain 1980-1995.; Papers in Regional Science 2009, Vol. 88 Issue 1, p181-207
Wendy Carlin, David Soskice; Macroeconomics and The Wage Bargain, Modern Approach to Employment, Inflation and the Exchange Rate; 1990; Oxford University Press
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to compare the distribution of unemployment over the regions in the Czech Republic in the period from 1993 to 2010. There are several ways how to compare these distributions, however, in this thesis I will deal only with two of them, namely with the absolute dispersion measures and the relative dispersion measures (David Gruen, Bonnie Li, Tim Wong; 2012). Firstly, I will theoretically describe both of this methods including their differences. Later, I will calculate particular results for the Czech Republic. In the second part of this thesis, I would like to verify whether the correlation between aggregate rate of unemployment and the rate of disparity that can be seen in other countries holds also for the Czech Republic (Robert Dixon a Muhammad Mahmood; 2007). In the last part, I will attempt to estimate the long-run equilibrium of regional rate of unemployment for each region (Ron Martin; 1997).

Literature:
Robert Dixon a Muhammad Mahmood; (2007); Unemployment Rate Dispersion in Melbourne: The Regional Dimension, The University of Melbourne
David Gruen, Bonnie Li, Tim Wong; (2012); Unemployment disparity across regions; Economic Roundup; issue 2
Ron Martin; (1997); Regional Unemployment Disparities and Their Dynamics; Regional Studies 31:3, 237-252.
Roberto Bande, Marika Karanassou; (2007); Labour market flexibility and regional unemployment rate dynamics: Spain 1980-1995.; Papers in Regional Science 2009, Vol. 88 Issue 1, p181-207
Wendy Carlin, David Soskice; Macroeconomics and The Wage Bargain, Modern Approach to Employment, Inflation and the Exchange Rate; 1990; Oxford University Press
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK