Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Peacekeeping OSN ve Středoafrické republice
Název práce v češtině: Peacekeeping OSN ve Středoafrické republice
Název v anglickém jazyce: UN peacekeeping in the Central African Republic
Klíčová slova: Peacekeeping, OSN, Středoafrická republika, mírové mise, Sierra Leone, Angola
Klíčová slova anglicky: Peacekeeping, UN, Central African Republic, peace operations, Sierra Leone, Angola
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2013
Datum zadání: 06.06.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: Mgr. Hana Oberpfalzerová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Předkládaná bakalářská práce se zabývá průběhem a výsledky peacekeepingových operací OSN na území Středoafrické republiky. Výzkumným cílem je stanovení, zda mise byla či nebyla úspěšná a jaké faktory za tímto výsledkem stály. Výchozí hypotézou je konstatování, že operace úspěšná nebyla, protože došlo k obnovení bojů na území Středoafrické republiky. Tento případ je pak komparován se dvěma jinými zeměmi subsaharské Afriky - Angolou a Sierrou Leone. Tyto dvě země byly vybrány na základě podobných charakteristik, jež sdílí se Středoafrickou republiko.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the peacekeeping missions UN in the Central African republic. The aim of this thesis is determination, if the mission was or was not successful and which factors affected the outcome. The initial hypothesis is, that the mission was not successful, because the violent conflict was renewed. This case of peacekeeping mission is compared to two countries of the subsaharan Africa - Sierra Leone and Angola. These countries were choosen due to the similar characteristics shared with the Central African Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK