Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Christologie Hanse Künga
Název práce v češtině: Christologie Hanse Künga
Název v anglickém jazyce: Christology of Hans Küng
Klíčová slova: christologie, Ježíš Kristus, křesťanská teologie, historická kritika Bible, judaismus, Ježíšovo učení, židovská exegeze, křesťanství a judaismus, mezináboženský dialog
Klíčová slova anglicky: Christology, Jesus Christ, Christian Theology, Historical Biblical Criticism, Judaism, Teaching of Jesus, Jewish exegesis, Christianity and Judaism, Interfaith Dialogue
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2013
Datum zadání: 05.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je ukázat celistvé pojetí christologie Hanse Künga a zároveň jeho kritický příspěvek k současné christologii.
Seznam odborné literatury
1. On Being a Christian; Glasgow : Collins, 1978
2. Does God exist? : an answer for today; Wipf & Stock, 2006
3. Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006
4. Krédo : Apoštolské vyznání víry dnes?; Praha : Vyšehrad, 2007
5. Na počátku všech věcí : přírodní vědy a náboženství; Praha : Vyšehrad : Bergman, 2011
6. V to věřím; Praha : Vyšehrad, 2012
7. The Incarnation of God: An Introduction to Hegel's Theological Thought as Prolegomena to a Future Christology; Edinburgh : T. & T. Clark, 1987
8. Christianity: Its Essence and History; London : SCM Press, 1995
9. Jesus im Widerstreit : ein jüdisch-christlicher Dialog; Hans Küng; Pinchas Lapide; Stuttgart : Calwer Verlag [u.a.], 1976
10. Judaism: Between Yesterday and Tomorrow; New York: Crossroad; 1992
11. Křesťanství a islám : Na cestě k dialogu; Hans Küng; Josef van Ess;Praha : Vyšehrad, 1998
12. Islam: past, present and future; Oxford : Oneworld, 2007
13. Světovýétos: projekt; Zlín : Archa, 1992
14. How to do good & avoid evil : a global ethic from the sources of Judaism; Hans Küng and Walter Homolka; Woodstock, VT : SkyLight Paths Publ., 2009
16. Theology for the Third Millennium: An Ecumenical View; New York [u.a.] : Doubleday, 1990
17. What must remain in the Church; Glasgow : Collins, 1977
18. Infallible? An Inquiry; London : Collins, 1972
19. How the Pope Became Infallible: Pius IX and the Politics of Persuasion; August Hasler; Hans Küng; Knopf Doubleday Publishing Group, 1981
20. A Dignified dying; Hans Küng and Walter Jens; London : SCM, 1995
21. Women in Christianity; London ; New York : Continuum, 2005

II. Sekundární literatura:
23. Hans Küng His Work and His Was; Hermann Häring; Karl-Josef Kuschel; Verlag, Munich; 1978
24. The New Inquisition? Schillebeeckx and Küng; Peter Hebblethwaite; London, Fount Paperbacks; 1980
25. Dialog With Hans Küng; Walter Jens; Karl-Josef Kuschel, Hans Küng; Piper Verlag, Munich; 1996
26. Küng in Conflict; Leonard Swidler; New York, Image Books; 1981
27. Vybojovaná svoboda: Vzpomínky; Hans Küng; Bergman; 2011
28. Disputed Truth: Memoirs II; Hans Küng; New York : Continuum, 2008
29. A passion for Truth; Robert Nowell; London; Collins; 1981
30. The Theological Methodology of Hans Küng; Catharine Mowry LaCugna; Scholar Press; Chico; 1982
31. Ortodoxy and heresy in Hans Küng: an Analysis and Critique of His Criteria and Norms of Christian Truth and Error; Carlos E. Espinosa; Andrews University; 1988
32. The Christologies of Hans Küng and Karl Rahner – a Comparison and Evaluation of Their Mutual Compatibility; William F. Buggert; The Catholic University of America, S.T.D.; 1979
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK