Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma jídla v tvorbě Kawakami Hiromi
Název práce v češtině: Téma jídla v tvorbě Kawakami Hiromi
Název v anglickém jazyce: The Issue of Food in the Work of Kawakami Hiromi
Klíčová slova: Kawakami Hiromi, téma jídla, jídlo v japonské literatuře, jídlo jako sbližující prvek, jídlo jako potěšení, motiv muže kuchaře, jídlo jako zdroj konfliktu, špatné kuchařky, osamělé ženy, nadpřirozeno a reálno.
Klíčová slova anglicky: Kawakami Hiromi, the issue of food, food in Japanese literature, food as means of befriendment, food as pleasure, the motif of a male cook, food as the cause of conflict, bad female cooks, lonely women, the supernatural and the real.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2013
Datum zadání: 05.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michael Weber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své práci se diplomantka zaměří na tvorbu japonské spisovatelky Kawakami Hiromi (nar. 1958). Rozebere vybraná díla autorky s tematikou a motivy jídla. Práce bude rozvržena následujícím způsobem:

1. Nastíní metodologii, kterou bude zvolená díla rozebírat.
2. Stručně představí život a dílo Kawakami Hiromi.
3. Zaměří se na tematiku jídla v moderní a současné japonské literatuře.
4. Provede rozbor děl s tematikou jídla v tvorbě Kawakami Hiromi.
5. Pokusí se o utřídění a klasifikaci motivů jídla v literární tvorbě Kawakami Hiromi.
6. Zobecní získané poznatky o tvorbě vybrané autorky.
Seznam odborné literatury
Aojama, Tomoko (2008): Reading Food in Modern Japanese Literature, (Honolulu: University of Hawai’i Press).
Barthes, Roland (2004): Mytologie, (Praha: Dokořán).
Culler, Jonathan (2002): Krátký úvod do literární teorie, (Brno: Host).
Emmerich, Michael (2008): Read Real Japanese: Short Stories by Contemporary Writers, (Tokyo: Kodansha International).
Hara, Zen (2006): Kawakami Hiromi: Gendai džosei sakka dokuhon (Tokio: Kanae šobó).
Hodrová, Daniela (2001):. …na okraji chaosu…, Poetika literárního díla 20. století, (Praha: Torst).
Kawakami, Hiromi (2011): Tenčó jori sukoši kudatte, (Tokio: Šógakukan).
Kawakami, Hiromi (2010): Manazuru, (Berkeley: Counter Point).
Kawakami, Hiromi (2001): Kamisama, (Tokio: Čúó kóron šinša).
Keene, Donald (1984): Dawn to the West, (New York: Holt, Rinehart and Winston).
Petrů, Eduard (2006): Úvod do studia literární vědy, (Olomouc, Rubico).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK