Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synthese von funktionalisierten Malonsäure- Derivaten als Bausteine Für Elastase-Inhibitoren
Název práce v jazyce práce (němčina): Synthese von funktionalisierten Malonsäure- Derivaten
als Bausteine Für Elastase-Inhibitoren
Název práce v češtině: Syntéza funkčních derivátů kyseliny malonové jako základních kamenů
pro inhibitory elastasy
Název v anglickém jazyce: Synthesis of functional derivatives of malonic acid as building blocks
for elastase-inhibitors
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2013
Datum zadání: 05.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2013
Datum a čas obhajoby: 28.11.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.11.2012
Oponenti: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK