Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akustická komunikace a její variabilita u vybraných populací syslů rodu Spermophilus.
Název práce v češtině: Akustická komunikace a její variabilita u vybraných populací syslů rodu Spermophilus.
Název v anglickém jazyce: Acoustic communication and its variability in selected populations of ground squirrels of the genus Spermophilus
Klíčová slova: Akustická komunikace, sysli, Spermophilus, varovný signál
Klíčová slova anglicky: Acoustic communication, alarm call, ground squirrels, Spermophilus
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2013
Datum zadání: 28.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předběžná náplň práce
Dizertační práce se zabývá hlasovými projevy eurasijských syslů rodu Spermophilus. Zaměřuje se především na mezidruhovou a vnitrodruhovou variabilitu v akustické struktuře varovných signálů, které jsou vydávány v přítomnosti predátorů.Hlavní část dizertační práce se zabývá mezidruhovou variabilitou v akustické struktuře varovných signálů pěti eurasijských druhů syslů, Spermophilus citellus, S. taurensis, S. xanthoprymnus, S. suslicus a S. fulvus. Ukázalo se, že varovné signály těchto syslů jsou vysoce druhově specifické. V dizertační práci jsou dále popsány další hlasové projevy tří eurasijských syslů, Spermophilus suslicus, S. citellus a S. fulvus. Lze říci, že s výjimkou varovných hlasů mají tyto tři druhy velice podobný hlasový repertoár. Poslední část dizertační práce se zabývá individuálními rozdíly v akustické struktuře varovných signálů tří eurasijských druhů syslů, Spermophilus citellus, S. taurensis a S. xanthoprymnus. Ukázalo se, že varovné signály těchto tří druhů mají velký potenciál kódovat informaci o identitě jedinců, kteří je vydávají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with vocalizations produced by Eurasian ground squirrels of the genus Spermophilus. It is mainly focused on inter-species and intra-species variability in acoustic structure of alarm calls which are emitted in presence of predators.The major part of the thesis deals with intra-species variability in acoustic structure of the alarm calls in five Eurasian ground squirrels, Spermophilus citellus, S. taurensis, S. xanthoprymnus, S. suslicus and S. fulvus. It has been confirmed that the alarm calls of these ground squirrels show a high level of species specificity. The thesis further describes another vocalizations produced by three Eurasian ground squirrel species, Spermophilus suslicus, S. citellus and S. fulvus, and shows that with the exception of the alarm calls, vocal repertoires of these three ground squirrels are remarkably similar. The last part of the thesis deals with individual distinctiveness of the alarm calls of three Eurasian ground squirrels, Spermophilus citellus, S. taurensis and S. xanthoprymnus. It has been shown that the alarm calls of these species have a significant potential to encode information about caller identity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK