Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání postojů žáků ZŠ a SŠ k velkým šelám, zejména pak k vlku obecnému (Canis lupus) a psu dománímu (Canis lupus familiaris)
Název práce v češtině: Porovnání postojů žáků ZŠ a SŠ k velkým šelám, zejména pak k vlku obecnému (Canis lupus) a psu dománímu (Canis lupus familiaris)
Název v anglickém jazyce: Comparison of Attitudes of Primary and Secondary Schools Students to Large Carnivores, Especially the Common Wolf (Canis lupus) and Domestic Dog (Canis lupus familiaris)
Klíčová slova: medvěd, vlk, rys, liška, pes, šelmy, nebezpečnost šelem, domestikace, plemena psů
Klíčová slova anglicky: European brown bear, grey wolf, Eurasian lynx, red fox, domestic dog, carnivores, dangerousness of carnivores, domestication, dogs breeds
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.05.2013
Datum zadání: 28.05.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 09:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
  prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK