Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Analýza vývoje emisních povolenek a jejich socio-ekologické dopady
Název práce v češtině: Analýza vývoje emisních povolenek a jejich socio-ekologické dopady
Název v anglickém jazyce: Analysis of the emission allowances and their socio-environmental impacts
Klíčová slova: ekologie, ekonomie, ekologická ekonomie, emisní povolenky, Kjótský protokol
Klíčová slova anglicky: ecology, economy, ecological economy, the emission allowances, The Kyoto Protocol
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Oleg Suša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2013
Datum zadání: 04.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Martina Sieber, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je pojednání o emisních povolenkách, které vytvořila EU jako nástroj ke splnění svého závazku snížení emisí skleníkových plynů vyplývajících z Kjótského protokolu.
Seznam odborné literatury
Beck, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. 2. vyd. překlad Otakar Vochoč. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011
Luhmann, Niklas. Ecological communication. Chicago: University of Chicago Press, 1989
Keller, Jan. Sociologie a ekologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997a,
internetové zdroje:
http://unfccc.int/2860.php
http://mzp.cz/
http://ekolist.cz/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.isecoeco.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK